กิจกรรมพัฒนาชุมชน

04 พ.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล(วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผ [...]