Mobile​ Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

📝 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง ร่วมกับ​ ทีมปฎิบัติการคู่หู​ คู่คิด​ (Move for​ fund team)​ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน​ กิจกรรม​ Mobile​ Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมภิบาล กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน(กข.คจ.)​ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน​สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีในชุมชน​ นำเงินทุนไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเอง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน​ ดำเนินการ​ ณ​ วัดโคกกระทือ บ้านโคกกระทือ หมู่ที่​ 5 ตำบลวังใหญ่​ อำเภอศรีสำโรง​ จังหวัดสุโขทัย

(Visited 28 times, 1 visits today)