ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง มอบหมายนายไพโรจน์ โพแหล่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap ในมิติรายได้ จำนวน 10 ครัวเรือน โดยได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

(Visited 15 times, 1 visits today)