ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง มอบหมายนางสาวจิรภิญญา เหลืองไพโรจน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวังลึก คณะกรรมการธนาคารพอเพียงตำบลวังลึก ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap ในมิติรายได้ จำนวน 3 ครัวเรือน โดยได้มีการมอบกล้าพันธ์ุผักและเมล็ดพันธุ์ผักเช่น มะเขือ กะเพรา โหรพา พริก มะละกอ ให้ครัวเรือนเป้าหมายนำไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่แก่ครัวเรือน

(Visited 7 times, 1 visits today)