การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน ซึ่งบ้านตะพังงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา สาธิตกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานและทำเปลญวน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน งบประมาณ 13,400 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง

(Visited 8 times, 1 visits today)