ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.​สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง​ ลงพื้นที่​ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการส่งเสริมเลี้ยงโคพันธุ์ผสมเพศผู้ หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง​ จังหวัดสุโขทัย

(Visited 4 times, 1 visits today)