กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทับผึ้ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

(Visited 3 times, 1 visits today)