การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีสำโรง เข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
💥โดยมีการส่งประกวด 3 ประเภท คือ
1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีสำโรง
2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาขุนไกร
3.ประเภทกลุ่มอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาขุนไกร
ณ ชั้น 2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 26 times, 1 visits today)