ขยะบุญ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ท้องถิ่นอำเภอศรีสำโรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมขยะบุญกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการทอดผ้าป่าขยะและตรวจเยี่ยมขยะเปียกในครัวเรือน ทั้งนี้นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ผู้พิการติดเตียง รายนางสมลักษณ์ มะลิวัล บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน พร้อมกันนี้นายชัยรัตน์ บัวนาค รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 300 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

(Visited 11 times, 1 visits today)