ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนตำบลบ้านซ่าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap ในมิติความเป็นอยู่ รายนางสุนารี เพชรประดับ 29/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านซ่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบประมาณ 33,278 บาท และการสนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านซ่าน หมู่ที่ 1 และชาวบ้านบริจาคเงินสบทบ 3,900 บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านซ่าน หมู่ที่ 3 มอบ ข้าวสาร 1 กระสอบ ไข่ไก่จำนวน 1 แผง โดยมีผู้นำในหมู่บ้าน/ตำบล จิตอาสา และประชาชนร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)