สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรงลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง พร้อมนางสุวรรณี สันติกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลราวต้นจันทร์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPmap ในมิติรายได้และมิติความเป็นอยู่ จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายสมยศ เลี้ยงรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลราวต้นจันทร์
2. นางเฟื้อ อินเจือจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลราวต้นจันทร์
3. นางบุญธรรม สำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลราวต้นจันทร์
โดยได้มีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Visited 9 times, 1 visits today)