ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประชาชนปลูกเอง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน พืชผักที่ประชาชนปลูกเอง และที่มาจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโคก หนอง นา ยกตัวอย่างเช่น ผักบุ้ง ชะอม มะเขือพวง มะเขือเปราะ เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางตลาดผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วยน้ำว้า ขนุน มาร่วมวางจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ วัดหนองรั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 35 times, 1 visits today)