กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล(วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยมี นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมทั้งกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองสาธารณะและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคูคลอง ณ บริเวณคลองหนองแขม หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานชุมชนอำเภอศรีสำโรงเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม
ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่พูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อีกด้วย

(Visited 14 times, 1 visits today)