ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน

วันที่10 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง โดยมีกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมจำหน่ายเป็นจำนวนมา เช่น  น้ำพริก กล้วยกวน น้ำสมุนไพร ขนมโก๋ กะยาสาทร ตะกร้าสานพลาสติก ไม้กวาด ผักไฮโรโปรนิกส์ เป็นต้น

(Visited 104 times, 1 visits today)