กิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่9 สิงหาคม 2560

นางสาววารี ทับทองหลาง พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง มอบหมายนางสาวจิรภิญญา บัวทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ณ คลองหนองยาว และศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

(Visited 26 times, 1 visits today)