ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่4 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง นำโดยนางสาววารีทับทองหลาง พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีสำโรง เพื่อพิจารณาโครงการที่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ

(Visited 22 times, 1 visits today)