จิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทาน

2 สิงหาคม 2560 อำเภอศรีสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานโดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 20 คน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน  300 ดอก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 45 times, 1 visits today)