สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางปารวี แซ่เง้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบ้ติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Vidio Conference)
………………………………………………………
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 31/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 10 times, 1 visits today)