สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีสาคร ปี 66

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีสาคร ปี 66

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประภัสสรสิริคุณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตลอดจนหัวหน้าส่วน และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีสาคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีสาคร ปี 66 ตามที่อำเภอศรีสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร ได้กำหนดจัดประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
…………………………………………………….
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 28/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)