สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ตามที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการตลาด และทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงานตลาดที่ผ่านมาวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในการนี้ นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางซากีย๊ะ เหงบารู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมฯ
………………………………………………………
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 25/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 6 times, 1 visits today)