สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้า ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ศรีสาคร) ภาคีเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสาคร ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับ และภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอำเภอศรีสาคร ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสาคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาการจัดกิจกรรม มอบให้เด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และสมทบเงินเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสาคร
………………………………………………………………..
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 24/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 10 times, 1 visits today)