27/2/2561 นายสมศักดิ์ ไกรเดช พัฒนาการอำเภอสิรินธร มอบหมายให้นายอธิปัตย์ สลักคำ พัฒนากรประจำตำบลโนนก่อ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร

(Visited 197 times, 1 visits today)