ล่องแพลำโดมน้อย

นั่งแพล่องชมความงามตามธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำลำโดม และเล่นน้ำที่ลำโดมน้อย ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ตำบลนิคม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเดินทางกันมาเป็นครอบครัว นำอาหารไปปรุงกินกันในแพและล่อไปตามลำน้ำระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร โดยค่าล่องแพทางกลุ่มล่องแพเชิงอนุรักษ์ ลำโดมน้อย คิดค่าบริการลำละ 2,000 บาท ตลอดวัน ส่วนขากลับ เขื่อนสิรินธรจะเปิดน้ำให้ไหลแพจะลอยไปตามสายน้ำ นักท่องเที่ยวยังสามารถลงเล่นน้ำคลายความร้อนได้

(Visited 187 times, 1 visits today)