สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา ยินต้อนรับรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

เข้าชม 29 ครั้ง

“ซอสพริกอร่อย เกาะลอยงามล้ำ อุตสาหกรรมรุ่งเรือง เมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อนุรักษ์เต่าทะเล ประเพณีกองข้าว”

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา ยินต้อนรับนายปรีชา ภูมิกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีราชา  ทั้งนี้ตามหนังสือคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1637/263 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งนายปรีชา ภูมิกอง ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

(Visited 29 times, 1 visits today)