โครงสร้างบุคคลากร

 

นางสาวชลดา สุขปิติ

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีราชา

 

นางสาวบุษรินทร์  จิรฐธนากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 

นางสาวณัฎฐพัชร์ พงษ์พระเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นายจักรี ขาวคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
(Visited 70 times, 1 visits today)