ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ภูมิกอง

นายปรีชา ภูมิกอง

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอศรีราชา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน