นางกาญจนา ทองพูน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสิงหนครอำเภอสิงหนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย singhanakhon วันที่ 23 ก.ค. 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้กำลังใจการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการประจำปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

บริการของเรา