โครงสร้างบุคคลากร

นาย พิชิต จารุการ

พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์

นางขวัญแข อ่อนสำอางค์

รับผิดชอบตำบลตรวจและตำบลหนองแวง

นายบัญญัติ คณาญาติ

รับผิดชอบตำบลศรีสุขและตำบลแจนแวน

นายพุทธา พาสมบูรณ์

รับผิดชอบตำบลณรงค์

(Visited 417 times, 3 visits today)