ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สพอ.

วันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2564
🕰เวลา 9.30 น.
นายชาติพิชิต  จารุการ พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ ประจำเดือนตุลาคม เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของกรมการพัฒนาชุมชน และข้อราชการของจังหวัดสุรินทร์

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์
━━━━━━━━━━━
📸/ข่าว: สพอ.ศรีณรงค์

(Visited 9 times, 1 visits today)