กิจกรรมเอามื้อสามัคคี วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

🌞⛅นายชาติพิชิต จารุการ พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ มอบหมาย นายพุทธา พาสมบูรณ์ นางขวัญแขอ่อน สำอางค์ และนายอมรเทพ ทองอุดม พัฒนาการ พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ออกพื้นที่ดำเนินการกิจกรรม เอามื้อสามัคคี
📌แปลง นางลำเผย ละคร ต.ณรงค์
ดำเนินกิจกรรม ห่มดินด้วยฟางข้าว และปลูกต้นไม้
📌แปลง นางสุธี บุญเสก ต.ตรวจ
ดำเนินกิจกรรม ห่มดิยด้วยฟางข้าว ปลูกต้นไม้ และทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง
📌แปลง นางสาวอริสรา กรองทอง ต.แจนแวน
ดำเนินกิจกรรม ห่มดินด้วยฟางข้าว
การทำปุ๋ยหมักแบบแห้งในครั้งนี้ มีส่วนประกอบคือ แกลบดำ แกลบดิบ ปุ๋ยขี้วัว หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากนำ้ตาล คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้การทำกิจกกรรมในแต่ละจุด มีการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 😷 โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และดำเนินกิจกรรมแต่ระครั้งจำกัดผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน
เอามื้อสามัคคีครั้งที่ 1 นางลำเผย ละคร
 
เอามื้อสามัคคีครั้งที่ 1 นางสุธี บุญเสก
  
เอามื้อสามัคคีครั้งที่ 1 นางสาวอริสรา กรองทอง

(Visited 16 times, 1 visits today)