โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบลศรีสุข

             นายชาติพิชิต  จารุการ พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ มองหมาย นายอมรเทพ  ทองอุดม พัฒนากรรับผิดชอบตำบลศรีสุข รับผิดชอบการจัดทำแผนตำบลศรีสุขและได้รับเกียรติจาก นางสาววรินทร์ธิชา  แบบอย่าง ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลศรีสุข เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ครูกศน. ปลัดตำบลศรีสุข ผู้นำอช ชาย/หญิง สารวัตรกำนัน คณะกรรมการสตรีตำบล ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
(Visited 3 times, 1 visits today)