ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 40 ครั้ง

?? พช.ศรีนคร ??
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์กรมฯ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร

(Visited 40 times, 1 visits today)