ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 2562 ตำบลศรีนคร

เข้าชม 59 ครั้ง

?พช.ศรีนคร?
      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2562 เพื่อเตรียมข้อมูลและคัดเลือกครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ในพื้นที่ตำบลศรีนครขอรับความช่วยเหลือในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 ครัวเรือน

(Visited 59 times, 1 visits today)