กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 64 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00น. นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนครและนายกฤษณะ ใจหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 กลุ่มทำน้ำพริก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสายใจไทย หมู่ที่ 10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

(Visited 64 times, 1 visits today)