คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เข้าชม 58 ครั้ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร โดยนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562
ในการนี้นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนครมอบหมายให้นางอติพร สมหารวงค์ ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 58 times, 1 visits today)