โครงการอบรมการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บ้านศรีนคร กิจกรรมการปลูกเพกาและพริก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เข้าชม 130 ครั้ง

(Visited 130 times, 1 visits today)