โครงการอบรมการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านบึงพระยอด กิจกรรมการทำปลาส้ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบึงพระยอด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เข้าชม 112 ครั้ง

(Visited 112 times, 1 visits today)