ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร

นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม

พัฒนาการอำเภออำเภอศรีนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

23/11/2563 16.19

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

[...]

06/02/2563 16.55

นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนครพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร นำคณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

?พช.ศรีนคร? เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ 6 [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบฯระดับตำบล ตำบลคลองมะพลับ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบฯระดับตำบล ตำบลหนองบัว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2560

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบฯระดับตำบล ตำบลคลองมะพลับ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบฯระดับตำบล ตำบลหนองบัว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2560