@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ 🎀🎀บรรยากาศเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรม พบปะ ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ กลุ่มOTOP พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 35 ร้าน ณ ลานตลาดประชารัฐฯ ข้างที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ 🎀🎀บรรยากาศเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรม พบปะ ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ กลุ่มOTOP พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 35 ร้าน ณ ลานตลาดประชารัฐฯ ข้างที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 29 times, 1 visits today)