พช.ศิลาลาด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศิลาลาด

นายกองโท ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเครือข่าย องค์กรภาครัฐ/เอกชน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ 2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 3.จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอ 4.กิจกรรมวันดินโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้

ในการนี้ นายธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)