สัมมาชีพชุมชน

แนวทางสร้างสัมมาชีพ

อำเภอศีขรภูมิ มีหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 จำนวน 131 หมู่บ้าน และในปี2561 มีหมู่บ้านสัมสมาชีพที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 97 หมู่บ้าน จำนวน 15 ตำบล โดยจากผลการดำเนินงานมีหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนจำนวนมาก

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
(Visited 54 times, 1 visits today)