จัดอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสดอ หมู่ที่ 3 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศี [...]
อ่านเพิ่มเติม

ชี้แจงและรับเอกสารพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองเหล็ก ณ บ้านปะนอยไถง ม.12 ต.หนองเหล็ก

วันที่ 19 พ.ค.63. นางสาวศศิพิมล สุมา นักวิชาการพัฒนาชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลตรมไพร อบรมโครงการมัดหมี่ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ศีขรภูมิ ณ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 10 ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ

18 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลตรมไพร ได้รับงบป [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านกุดหวาย ม. 7 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สพอ.ศีขรภูมิ นายสมพร พูลเพิ่ม พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านกระโดนค้อ ม.2 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563    นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม