หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านกาเจาะ หมู่ที่ 4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2563

📌วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการขยายผลปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลัก “บวร” ณ วัดศิริสดอชัย บ้านสดอ หมู่ที่ 3 ตำบลจารพัต

🗓️วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืชผัก/กิ่งพันธุ์/ต้นกล้าผักสวนครัว” 📌 ณ วัดศิริสดอชัย บ้านสดอ หมู่ที่ 3 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ

🗓️วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ ศาลาประชาคมบ้านกระโดนค้อ ม.2 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ

วันนี้ 26 พ.ค.2563  สพอ.ศีขรภูมิ  นำทีมโดย นายสมพร พูลเ [...]
อ่านเพิ่มเติม