พช.ศีขรภูมิ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย”

⏩ ที่นี่…ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พช.ศีขรภูมิ “สื [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠สพอ.ศีขรภูมิ 🌱กิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

💠สพอ.ศีขรภูมิ 🗓️วันที่ 27 สิงหาคม 2563 🌱กิจกรรม Kick of [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠สพอ.ศีขรภูมิ 📢นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศีขรภูมิ ครั้งที่ 6/2563 📌ณ ห้องประชุมคชราช ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

🗓️วันที่ 26 สิงหาคม 2563 📢นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศี [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌄สพอ.ศีขรภูมิ นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานฯ จัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ของดีอำเภอศีขรภูมิ 📌 ณ บริเวณลานหน้าปราสาทศีขรภูมิ

🗓️วันที่ 13 สิงหาคม 2563 📢 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌄สพอ.ศีขรภูมิ นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานกิจกรรม “วันสตรีไทย” ประจำปี 2563 📌ณ บริเวณหน้าปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

🗓️วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ศีขรภูมิ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” วันที่ 2 โคก หนอง นา โมเดล นายเสมียน สิงหขสิทธิ์ บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหล็ก , โคก หนอง นา โมเดล นายวรพล ดัชถุยาวัตร บ้านอาราง หมู่ที่ 7 ตำบลนารุ่ง, โคก หนอง นา โมเดล นายธนบูลย์ พิทักษ์เกียรติกุล บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

🗓️วันที่ 5 สิงหาคม 2563 📢 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 🔹กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ โคก หนอง นา โมเดล นายธนบูลย์ พิทักษ์เกียรติกุล บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

🗓️วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 📢นางอุบล เพียรชอบ, นางพัศกัญญ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม