👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ👈

👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้แล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ศีขรภูมิ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

⏩ ที่นี่..อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 🕙 วันที่ 28 ธ.ค [...]
อ่านเพิ่มเติม

👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ👈

👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้แล [...]
อ่านเพิ่มเติม

👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ👈

👉พช.ศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อการเรียนรู้แล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ศีขรภูมิ นำเมล็ดพันธ์ปอเทือง จำนวน 10 กิโลกรัม มอบให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะนอยไถง ม.12 ต.หนองเหล็ก

⏩ ที่นี่…อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 🕙 วันนี้ 1 [...]
อ่านเพิ่มเติม