โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสตรีด้านการผลิตและใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสต [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่   วันที่10 กันยายน 2561  นายสรสาสน์ สีเพ็ง [...]
อ่านเพิ่มเติม