ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านotopเพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ได้คัดเลือกผู้นำชุมชนใน [...]
อ่านเพิ่มเติม