ประวัติความเป็นมา

อำเภอศีขรภูมิตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตำบล คือ
1.ต.ระแงง

2.ต.จารพัต

3.ต.ตรึม

4.ต.คาละแมะ

5.ต.แตล

6.ต.ช่างปี่

7.ต.หนองขวาว

8.ต.ขวาวใหญ่

9.ต.ยาง

10.ต.นารุ่ง

11.ต.กุดหวาย

12.ต.ผักไหม

13.ต.หนองบัว

14.ต.จารพัต

15.ต.หนองเหล็ก

เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรม ประเพณี  หลายเผ่าพันธ์  มีการใช้ภาษาหลายภาษา  เช่น ไทย,ลาว,ส่วยหรือกูย,จีน   นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมาย ถ้ามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง ต้องลองมาดูค่ะ

(Visited 6,308 times, 1 visits today)