เปิดตลาดอีกครั้ง!!! ผลผลิตจากโคก​ หนอง​ นา​ พช.​ ร่วมจำหน่ายตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้​ เพื่อสร้างสุข​ สร้างรอยยิ้ม​ ส่งเสริมสุขภาพดีต่อผู้บริโภค

💠 เปิดตลาดอีกครั้ง!!! ผลผลิตจากโคก​ หนอง​ นา​ พช.​ ร่วมจำหน่ายตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้​ เพื่อสร้างสุข​ สร้างรอยยิ้ม​ ส่งเสริมสุขภาพดีต่อผู้บริโภค🍀
📰 วันเสาร์ที่​ 4 ธันวาคม​ 2564​ นายสมพร​ พูลเพิ่ม​ พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ​ ร่วมเยี่ยมชม​ ให้กำลังใจ และเลือกซื้อสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.อำเภอศีขรภูมิ” ซึ่งส่งเสริม​ สนับสนุนให้ครัวเรือนได้นำมาจำหน่าย​ เช่น​ ผักต่างๆ​​ อาหาร​ ต้นพันธุ์ผัก​ ต้นไม้​ เป็นต้น​ มาจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา​ ณ​ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้​ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ​ ต.ระแงง​ อ.ศีขรภูมิ​ จ.สุรินทร์​ วัตถุประสงค์​เพื่อส่งเสริม​ สนับสนุนให้มีจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนช่วยการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน​ ส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ครัวเรือน​ เพื่อให้เกิดรายได้​ เกิดพลังและขวัญกำลังใจต่อไป
🍀โดยมีนางภาลฎา​ เพียรงาม​ พัฒนากรรับผิดชอบงานตลาดประชารัฐ​ และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ (นพต.)​ อำเภอศีขรภูมิ​ ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเครือข่ายครัวเรือนโคก​ หนอง​ นา​ เป็นอย่างดี​ ร่วมบริหารจัดการ​ ดูแล​ ซึ่งการออกร้านครั้งแรกในวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวอำเภอศีขรภูมิเป็นอย่างมาก​ ยอดจำหน่ายผลผลิตในวันนี้กว่า​ 3,000 บาท​ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
🌿จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านหาโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวชม​ ช็อปสินค้า​ นอกจากสินค้าผลผลิตจากโคก​ หนอง​ นา​ แล้ว​ ยังมีสินค้าผลผลิตอื่นๆ​ ที่มาจัดจำหน่าย อาทิ​ สินค้า OTOP สินค้าเกษตรพืชผักอินทรีย์และสมุนไพร อาหาร​ เครื่องแต่งกาย​ ตลอดจนของใช้ในครัวเรือน​ ทั้งนี้การเปิดตลาดครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชน หลังการคลี่คลายการระบาดของโรคโควิด-19​ เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน​ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน
📸 ภาพ/ข่าว​ : พช.ศีขรภูมิ​ รายงาน
(Visited 19 times, 1 visits today)