โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ บ้านข่า​ หมู่ที่ 7 ตำบลช่างปี่

📰 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564​ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ​ ร่วมดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
📌 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลพช.ศีขรภูมิ​ แปลงนางกันยา แกมกล้า บ้านข่า​ หมู่ที่ 7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์​ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด​ 16 ตำบล​ รวมจำนวน 32 คน
(Visited 8 times, 1 visits today)