“เอามื้อสามัคคี”ครั้งที่ 3 ณ ต.นารุ่ง

📆 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
📖 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสาวเสาวคนธ์ ฉัตราธรรม พัฒนากรประจําตําบลนารุ่ง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลนารุ่ง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
🌱🌱จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3
📌 1. แปลงนางนิภาพร ดัชถุยาวัตร หมู่ที่ 4 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
📌 2. แปลงนางสุพรรณ แสงเพชร หมู่ที่ 7 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
⏩กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี​ ได้แก่
1. ทำน้ำหมักรสจืด
2. กิจกรรมหาอยู่หากิน
🌿โดยกิจกรรมครั้งนี้มีครัวเรือน โคก หนอง นา​โมเดล ตําบลนารุ่งงบเงินกู้ และงบยุทธศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม​
📸ภาพ/ข่าว​ : พช.ศีขรภูมิ​ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)