ประชุมสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​ แนะนำ แนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้โครงการ”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่​ 26​ พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา​ 10.30 น. นายสมพร​ พูลเพิ่ม​ พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ​ ประชุมสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​ แนะนำแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ (นพต.)​ ทุกตำบล​ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์​ เกิดความรู้​ ความเข้าใจในการไปจัดเก็บข้อมูล​ ถอดบทเรียน​ องค์ความรู้จากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง​ และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป
📸 ภาพ/ข่าว​:พช.ศีขรภูมิ​ รายงาน
(Visited 4 times, 1 visits today)